Tipărire

I. Despre instituție

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

1.2 Conducerea

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4 Carieră

                 1.3.5  Codul de etică și integritate integritate

1.4 Programe și strategii

1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte

1.5.2 Studii

                1.5.3 Carta auditului intern

        1.6. Tarife

        1.7. Ordine Ministerul Culturii privind tarifele pentru serviciile oferite de MNAR:

               OMC nr. 2172/25.03.2013; OMC nr. 2267/16.04.2014; OMC nr. 2030/ 25.01.2017; Propunere tarife_MNAR 2019;


II. Informații de interes public

2.1 Solicitări

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget 2016 / Buget trim III 2017 / Buget de venituri si cheltuieli 2018 / Buget de venituri și cheltuieli 31.03.2019

2.4 Bilanț 2016 / Bilanț trim III 2017 / Bilant la 31.12.2017 / Bilanț la 31.12.2018 / Bilanț la 31.03.2019 / Bilanț la 31.12.2019

2.5 Achiziții publice:

            2.5.1 Plan de achiziții: 2016STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE 2020;   PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2020

                     STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE A MNAR - 2021

                     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)

            2.5.2 Anunțuri:

                                     CLARIFICĂRI PROCEDURĂ ACHIZIȚIE SERVICIU PRIVAT PREVENIRE ȘI STINGERE INCENDII

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII TRANSPORT SI ASIGURARE EXPO ICOANE UNICE;

                                      DOCUMENT CONSTATATOR EXPOZIȚIE LYON;

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 2020;

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE;

                                      

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

2.8 Formulare tip

        2.9 Stat de Funcții

       2.10 Execuția bugetară trim III 2017 / Executia bugetara la 31.12.2017 / Execuția bugetară la 31.12.2018 / Execuția bugetară la 31.12.2019

III. Comunicare publică: Raport anual Legea 544/2001_2018; Raport anual Legea 544/2001_2019; Raport anual Legea 544/2001_2020;

IV. Contact

V. Integritate

       5.1 Strategia Națională Anticorupție

       5.1.1. Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020

       5.1.2. Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

       5.1.3. Plan de integritate al Muzeului Național de Artă al României pentru perioada 2016-2020