Program de vizitare: miercuri - duminică, 10:00-18:00.
Ultima intrare la MNAR și la Muzeul Colecțiilor de Artă se face la ora 17.00, iar la Muzeul Theodor Pallady, la Muzeul K.H. Zambaccian și în expozițiile temporare la ora 17.30.
Din motive tehnice, în zilele de 31 mai și 3 iunie 2023, Galeria de Artă Românească Modernă (etajul 2 din Galeria Națională) este închisă.
În data de 31 mai 2023 Spațiile Istorice (Sala Tronului, Sufrageria Regală și Scara Voievozilor) vor fi închise publicului.
În zilele de 1, 2 și 4 iunie 2023, Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Colecțiilor de Artă, Muzeul Theodor Pallady și Muzeul K. H. Zambaccian vor fi închise publicului.

Muzeul Naţional de Artă al României

I. Despre instituție

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției: Legea 311/8 iulie 2003 și Ordinul nr. 2363 / 8 mai 2019 privind reacreditarea MNAR

1.2 Conducere

        1.2.1. Lista completă a persoanelor cu funcții de conducere

        1.2.2. Agenda conducerii

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare / Modificări și completări ROF

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4 Carieră - anunțurile posturilor scoase la concurs

                1.3.5 Codul de etică și integritate

1.4 Programe și strategii: Program minimal 2015Program minimal 2016Program minimal mai - decembrie 2021 / Viziune, obiective, strategii și programe ale MNAR

1.5 Rapoarte și studii

      1.5.1 Rapoarte

      1.5.2 Studii

              1.5.3 Carta auditului intern

        1.6. Tarife

II. Informații de interes public

2.1 Solicitări: 

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public: Raport anual Legea 544/2001_2018; Raport anual Legea 544/2001_2019; Raport anual Legea 544/2001_2020;

2.3 Buget 2016 / Buget trim III 2017 / Buget de venituri si cheltuieli 2018 / Buget de venituri și cheltuieli 31.03.2019 / Buget de venituri și cheltuieli 2019uget de venituri și cheltuieli 2019 / Buget de venituri și cheltuieli 2020_INIȚIAL / Buget de venituri și cheltuieli 2020 / Buget de venituri și cheltuieli 2021_INIȚIAL / Buget de venituri și cheltuieli 2021

        2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare și bugetul structurilor aflate sub autoritatea/în subordinea/coordonarea instituției

        2.3.2. Situația plăților (execuție bugetară): Execuția bugetară trim III 2017 / Executia bugetara la 31.12.2017 / Execuția bugetară la 31.12.2018 / Execuția bugetară la 31.12.2019 / Execuția bugetară la 31.12.2020 / Execuția bugetară la 30.09.2021

        2.3.3. Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii: Ștat de Funcții la 31.03.2021 / Ștat de Funcții la 30.09.2021 / Ștat de Funcții la 31.03.2022 / Ștat de Funcții la 30.09.2022 / Ștat de Funcții la 31.03.2023

2.4 Bilanț 2016 / Bilanț trim III 2017 / Bilant la 31.12.2017 / Bilanț la 31.12.2018 / Bilanț la 31.03.2019 / Bilanț la 31.12.2019 / Bilanț la 31.12.2020 / Bilanț la 30.06.2021 /

2.5 Achiziții publice: 

        2.5.1 Programul anual al achizițiilor publice: 2016STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE 2020;   PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE - 2020

                     STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE A MNAR - 2021

                     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI) PROIECT 2021 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)

                     PLANUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE ANEXA ACHIZIȚII DIRECTE - ACTUALIZAT 28.10.2021

                     PLANUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PROCEDURI 2021

                     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - PROIECT 2022 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)

                     PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - ACTUALIZAT LA 14.06.2022 (ACHIZIȚII DIRECTE + PROCEDURI)

        2.5.2. Centralizator achiziții publice 2021;

        2.5.3. Contractele de achiziție publică de peste 5000 euro

 

        2.5.4. ANUNȚURI PUBLICE: 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE SERVICII DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

CAIET DE SARCINI SERVICIUL DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

MODEL CONTRACT DE SERVICII DE PAZA ȘI SUPRAVEGHERE

ERATĂ LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ ȘI PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DOCUMENTAȚIEI PÂNĂ LA DATA DE 24.04.2023 ORA 14:00

RAPORTUL PROCEDURII ACHIZIȚIEI "SERVICII DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE PENTRU MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ"

 

                                     ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE ianuarie 2023

                                     REZULTATE EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE ianuarie 2023

                                     REZULTATE EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE februarie 2023

                                      ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE - 15 februarie 2023

                                     REZULTATE EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE 28 februarie 2023

 

 

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 19 aprilie - 22 mai 2023 - CALENDAR CONCURS

Rezultate selectie dosare pentru concursul care se va desfasura in perioada 19.04 - 22.05.2023

Rezultatele concursului probă scrisă susținută pe data de 11.05.2023

Rezultatele interviu 17.05.2023

 

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 28 aprilie - 31 mai 2023 - CALENDAR CONCURS

Rezultat selecție dosare concurs perioada 28.04 - 31.05

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 28 aprilie - 31 mai 2023

Rezultat probă scrisă Economist S debutant

Rezultate concurs probă interviu 26.05.2023

Centralizator nominal al rezultatelor concursului economist S debutant

 

CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 15 mai - 19 iunie 2023 - CALENDAR CONCURS

ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 15 mai - 19 iunie 2023

                                     ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ ATRIBUIRE CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PAZĂ LA MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI - 2023

                                     ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

                                     CAIET DE SARCINI

                                     DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE SERVICII DE PAZĂ

                                     FORMULARE PAZĂ

                                    RAPORTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE SERVICII PAZĂ MNAR martie 2023

                                    ANUNȚ RELUARE PROCEDURĂ - LICITAȚIE PUBLICĂ ATRIBUIRE
                                    CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PAZĂ LA MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI - februarie 2023

                                   ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA PROPRIE ORGANIZATĂ DE MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

                                   DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE SERVICII DE PAZĂ

                                   MODEL CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PAZĂ

                                   FORMULARE PAZĂ

                                   CAIET DE SARCINI

                                      ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ ATRIBUIRE CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PAZĂ LA MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI - 2022

                                     Anunț de participare la procedura proprie simplificată

                                     Caiet de sarcini

                                     Documentația de atribuire (fișa de date a achiziției publice, formulare, draft de contract)

                                     RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICĂRI - ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII PAZĂ ȘI PROTECȚIE
                                     PENTRU MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

                                     PROCES VERBAL al ședinței de deschidere a ofertelor, 30 iunie 2022:
                                     Servicii de pază pentru Muzeul Național de Artă al României la următoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colecțiilor de Artă

                                     PROCES VERBAL intermediar privind evaluare îndeplinirii cerințelor de calificare.
                                     Servicii de pază pentru Muzeul Național de Artă al României la următoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colecțiilor de Artă

 

                                    PROCES VERBAL privind evaluarea propunerilor financiare - Servicii de Pază
                                    Servicii de pază pentru Muzeul Național de Artă al României la următoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colecțiilor de Artă
                                   
                                   Servicii de paza pentru Muzeul National de Arta al Romaniei urmatoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colectiilor de Arta

                                   RAPORTUL FINAL AL PROCEDURII - 14 iulie 2022
                                   Servicii de pază pentru Muzeul Național de Artă al României la următoarele obiective: Muzeul Kalinderu, Muzeul Th. Pallady, Muzeul K.H. Zambaccian, Muzeul Colecțiilor de Artă
                                   CPV - 79713000-5 – Servicii de pază

 

 

                                 CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE noiembrie-decembrie 2022  /   CALENDAR CONCURS

                                  Rezultate selecție dosare pentru concurs ocupare posturi contractual vacante 14 noiembrie - 19 decembrie 2022

                                  Rezultate concurs sustinut pe data de 08.12.2022 - proba scrisă

                                  Rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă susținută pe data de 08 decembrie 2022

                                  Rezultate concurs sustinut pe data de 14.12.2022 - proba interviu

                                  Centralizatorul rezultatelor concursului/examenului de recrutare organizat în data de 08.12.2022 (proba scrisă) și 14.12.2022 (proba interviu)

 

 

                                  CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE 30 iunie - 02 august 2022, CALENDAR CONCURS

                                    Rezultate selecție dosare pentru concurs ocupare posturi contractual vacante  30iunie - 02 august 2022

                                    Rezultate concurs susținut pe data de 22 iulie 2022 - PROBA SCRISĂ

                                    Rezultatele soluționării contestațiilor la proba scrisă susținută pe data de 22 iulie 2022

                                    Rezultate concurs susținut pe data de 28 iulie 2022 - PROBA INTERVIU

                                    REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DIN CADRUL MNAR, desfășurat în perioada 30.06 - 02.08.2022                           

                                    CONCURS PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE iunie - iulie 2022; CALENDAR CONCURS
                                    Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul ce se va desfășura în perioada 10 iunie - 14 iulie 2022

                                     Rezultate Concurs susținut pe data de 05 iulie 2022 - PROBA SCRISĂ și PROBA PRACTICĂ

                                     Rezultatul soluționării contestațiilor la proba practică susținută în data de 05.07.2022

                                     Rezultate Concurs susținut pe data de 11 iulie 2022 - PROBA INTERVIU

                                     ANUNȚ - suspendare concurs pentru postul de muzeograf S debutant - Secția Artă Românească modernă

                                     REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI PENTRU OCUPARE POSTURI CONTRACTUAL VACANTE iunie - iulie 2022

                                      ANUNȚ - reluarea procedurii de concurs pentru postul de muzeograf S debutant - Secția Artă Românească modernă 25 iulie 2022

                                     REZULTATE Concurs susținut pe data de 25 iulie 2022 - PROBA INTERVIU pentru postul de muzeograf S debutant - Secția Artă Românească modernă

                                     REZULTATE FINALE Concurs pentru ocupare postul - muzeograf S debutant - Secția Artă Românească modernă

                                      ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2022

                                           REZULTATE EXAMEN promovare sustinut pe data de 31.10.2022

                                      ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE iunie - iulie 2022
                                     Rezultate examen pentru promovarea în grade și trepte profesionale susținut în 27 iunie 2022

                                      REZULTATE EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE SUSȚINUT ÎN 27 APRILIE 2022

                                     ANUNȚ EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADE ȘI TREPTE PROFESIONALE 12 - 29 APRILIE 2022

                                     CLARIFICĂRI PROCEDURĂ ACHIZIȚIE SERVICIU PRIVAT PREVENIRE ȘI STINGERE INCENDII

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII TRANSPORT SI ASIGURARE EXPO ICOANE UNICE;

                                      DOCUMENT CONSTATATOR EXPOZIȚIE LYON;

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 2020;

                                      ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DE FURNIZARE GAZE NATURALE;                          

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Formulare tip

        2.8 PLAN DE INTEGRITATE privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025
            la nivelul Muzeului Național de Artă al României

               2.8.1 Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

III. Contact

Facebook Page

Acest site folosește cookies

Folosim module cookie pentru a vă pune la dispoziție caracteristici de social media și pentru a analiza traficul. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora.