Muzeul Naţional de Artă al României

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 4 IULIE - 5 AUGUST 2019


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 31 IULIE 2019 - INTERVIU


REZULTAT CONTESTAȚIE PROBA SCRISĂ PRIVIND CONCURSUL DIN DATA DE 26 IULIE 2019


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 26 IULIE 2019 -  PROBA SCRISĂ 


REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS 04 IULIE - 05 AUGUST 2019


ANUNȚ DE OCUPARE A UNUI POST VACANT - SECȚIA ARTE GRAFICE, DOCUMENTARE - 04 IULIE - 05 AUGUST 2019

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 04 iulie - 05 august 2019, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant:

 - Șef secție - Secția Arte Grafice, Documentare

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 18-19 iulie 2019;
b) proba scrisă pe data de 26 iulie 2019, ora 10:00;
c) interviul pe data de 31 iulie 2019, ora 10:00.

 Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 17 iulie 2019, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte condiţii generale disponibile AICI:

 CALENDAR CONCURS ȘEF BIROU SECȚIA ARTE GRAFICE, DOCUMENTARE


REZULTATELE  CONCURSULUI - POSTURI VACANTE - DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 14 MAI - 19 IUNIE 2019


REZULTATE CONTESTAȚII - PROBA INTERVIU - SECȚIA EDUCAȚIE... -  CONCURSUL DIN DATA 13.06.2019


REZULTATE CONCURS SECȚIA EDUCAȚIE - PROBA INTERVIU - 13 IUNIE 2019

 


REZULTATE CONTESTAȚII - PROBA SCRISĂ DE SPECIALITATE - SUSȚINUTĂ PE DATA DE 07.06.2019

 


REZULTATELE  CONCURSULUI - POSTURI VACANTE - DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 14 MAI - 12 IUNIE 2019


REZULTATE CONTESTAȚII - PROBA INTERVIU - CONCURSUL DIN DATA 07.06.2019


REZULTATE CONCURS  SECȚIA EDUCAȚIE ... - 14 MAI - 19 IUNIE 2019 - PROBA SCRISĂ DE SPECIALITATE


REZULTAT INTERVIU - CONCURS POSTURI VACANTE - 14 MAI - 12 IUNIE 2019


REZULTATE CONCURS  SECȚIA EDUCAȚIE ... - 14 MAI - 19 IUNIE 2019 - PROBA SCRISĂ LA LIMBA STRĂINĂ


REZULTATE CONCURS POSTURI VACANTE - 14 MAI - 12 IUNIE 2019 - PROBA SCRISĂ


REZULTATE SELECȚIE DOSARE - CONCURS POSTURI VACANTE - SECȚIA EDUCAȚIE ... - 14 MAI - 19 IUNIE 2019


REZULTATE SELECȚIE DOSARE - CONCURS POSTURI VACANTE - 14 MAI - 12 IUNIE 2019


ANUNȚ DE OCUPARE A UNOR POSTURI VACANTE - 14 MAI - 12 IUNIE 2019

CALENDAR CONCURS 14 MAI - 12 IUNIE 2019

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 14 mai - 12 iunie 2019, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

- Șef secție - Secția Arte Grafice, Documentare
- Șef birou - Birou Artă Europeană și Decorativă
- Șef laborator - Laborator Restaurare textile
- Restaurator S IA - Compartiment Investigații fizico-chimice
- Restaurator S I - Laborator Restaurare Pictură tempera
- Restaurator S II - Laborator Restaurare textile
- Restaurator M I - Laborator Restaurare Ceramică-sticlă, metal
- Conservator S II - Birou Artă Românească Modernă
- Conservator M II / deb. - Secția Muzeul Colecțiilor de Artă
- Redactor S I - Birou Artă Orientală, Publicații
- Auditor S I - Compartiment Audit Public Intern
- Auditor S II - Compartiment Audit Public Intern
- Economist specialist S IA - Serviciu Economic (2 posturi)
- Consilier juridic S IA - Compartiment Achiziții Publice
- Referent de specialitate S III - Serviciu Resurse Umane, Salarizare
- Muncitor calificat (electrician) - Serviciu Tehnic
- Muncitor calificat (tâmplar) - Serviciu Tehnic
- Supraveghetor muzeu - Birou Securitate, Pază, Supraveghere (4 posturi)
- Paznic (4 posturi) - Birou Securitate, Pază, Supraveghere
- Pompier (4 posturi) - Birou Privat Situații de Urgență
- Manipulant bunuri (2 posturi) - Serviciu Administrativ

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 28-29 mai 2019;
b) proba scrisă pe data de 03 iunie 2019, ora 10.00;
c) proba practică pentru muncitor calificat (tâmplar) și manipulant bunuri va avea loc pe data de 03 iunie 2019, ora 10.00;
d) interviul pe data de 07 iunie 2019, ora 10.00.


ANUNȚ DE OCUPARE A UNOR POSTURI VACANTE - SECȚIA EDUCAȚIE, COMUNICARE, PROIECTE CULT. ȘI MARKETING - 14 MAI - 19 IUNIE 2019

CALENDAR CONCURS SECȚIA EDUCAȚIE ȘI COMUNICARE

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 14 mai-19 iunie 2019, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante:

- Referent S, gr. I/ debutant (Comunicare) - 2 posturi
- Referent S, gr. I/ debutant (Educație) - 1 post
- Muzeograf S, gr. II - (Educaţie) - 1 post

Concursul constă în următoarele etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în zilele de 28-29 mai 2019;
b) proba scrisă eliminatorie la limba străină va avea loc pe data de 03 iunie 2019, ora 10.00; NOTA OBŢINUTĂ NU ARE PONDERE LA MEDIA FINALĂ;
c) proba scrisă de specialitate va avea loc pe data de 07 iunie 2019, ora 10.00;
d) interviul va avea loc pe data de 13 iunie 2019, ora 10.00.

ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAŢIE PUBLICĂ
PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

Muzeul Naţional de Artă al României cu sediul în Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucuresti, telefon/fax 0213133030/021312.43.27, cod fiscal 4602084, cont trezorerie RO85TREZ23G670303200130X deschis la Trezoreria Sector 1,conform prevederilor art.14,15 si 16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și a Hotărârii nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, organizează licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru spațiile cuprinse în incinta Muzeului Naţional de Artă al Romaniei, în scopul amenajării și organizării unei cafetării :

-spațiu în suprafață utilă de 12,5 mp.
-perioada de închiriere:1 an, cu posibilitate de prelungire până la 3 ani