Muzeul Naţional de Artă al României

Programe pentru școli și grădinițe

Adresate preşcolarilor şi elevilor din ciclurile primar şi gimnazial însoţiţi de cadre didactice, programele organizate de MNAR în colaborare cu asociațiile partenere contribuie la dezvoltarea de competențe transversale şi abilităţi de viață prin metode variate de educație non-formală.

Muzeul mobil își propune să genereze un nou mod de a învăța prin și despre artă. El se adresează în primul rând copiilor cu vârste între 6 și 12 ani, proveniți din medii dezavantajate din punct de vedere geografic, economic și social, din zone urbane periferice și extra-urbane, cărora își propune să le deschidă și faciliteze accesul la artă prin intermediul colecțiilor Muzeului Național de Artă al României

 

 MUZEUL MOBIL MNAR Scoala Tincabesti Ilfov 5 oct17 2   Proiectul Muzeul Mobil MNAR oct 2017 1   Proiectul Muzeul Mobil MNAR oct 2017 2   Proiectul Muzeul Mobil MNAR oct 2017 3 

 Vizite tematice în galeriile MNAR sau în expozițiile temporare din cadrul muzeului

Programele pentru școli și grădinițe constau în vizite tematice în galeriile MNAR sau în expozițiile temporare din cadrul muzeului, fiind completate de activități creative.

La cerere, centrele de plasament, asociaţiile sau fundaţiile care au drept obiect de activitate educaţia alternativă sau protecţia socială a copiilor defavorizaţi sau cu nevoi speciale pot beneficia de un tarif special la programele educative aflate în oferta muzeului.

Programele au fost concepute special pentru a permite familiarizarea cu operele de artă şi colecţiile MNAR. Temele sunt tratate diferenţiat, în funcţie de vârsta şi nivelul de cunoştinţe al copiilor.