Tipărire

I. Despre instituție

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

1.2 Conducerea

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4 Carieră

1.4 Programe și strategii

1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte

1.5.2 Studii

        1.6. Tarife


II. Informații de interes public

2.1 Solicitări

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget 2016 / Buget trim III 2017 / Buget de venituri si cheltuieli 2018 /

2.4 Bilanț 2016 / Bilanț trim III 2017 / Bilant la 31.12.2017

2.5 Achiziții publice

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

2.8 Formulare tip

        2.9 Stat de Functii

       2.10 Execuția bugetară trim III 2017 / Executia bugetara la 31.12.2017 /


III. Contact

IV. Integritate

       4.1 Strategia Națională Anticorupție

       4.1.1. Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020

       4.1.2. Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

       4.1.3. Plan de integritate al Muzeului Național de Artă al României pentru perioada 2016-2020