Muzeul Naţional de Artă al României

Despre muzeu

1837 - Domnitorul Alexandru Ghica transformă în palat de ceremonie casa construită în 1820 de Dinicu Golescu pe Podul Mogoşoaiei, pe locul ocupat acum de aripa de sud a clădirii muzeului.

 

Noul Muzeul al Republicii, înființat în 1948, a cuprins încă de la înființare un atelier de restaurare cu caracter general, dedicat lucrărilor din patrimoniul muzeului. Odată cu trecerea anilor, responsabilitățile acestuia s-au diversificat iar gradul sporit de profesionalizarea a personalului a permis înființarea unor ateliere specializate în funcție de tehnici și materiale. Atribuțiile secției de restaurare au crescut în complexitate, incluzând și activități de formare practică a participanților la cursurile post-universitare de specializare în funcție de disciplinele pentru care aceștia urmau a fi atestați. În anii 1970 și 1980 secția de restaurare a funcționat și ca laborator zonal. În această calitate personalul secției acorda asistență de specialitate unor muzee care nu dispuneau de ateliere și specialiști proprii. Pe măsură ce noi generații de absolvenți s-au specializat în diferite discipline ei au continuat să lucreze fie pentru acest muzeu fie pentru alte muzee din țară.

image

Corneliu Baba - Confesiuni și Jurnale - volumul I: 1944 - 1965

Ediție îngrijită de Maria Muscalu Albanii

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2018

ISBN 978-606-8029-65-8

image

Ștefan luchian, maestrul artei grafice românești
Catalog de Elena Olariu

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2018

ISBN 978-606-8029-63-4

Preţ: 30,00 lei

image

Atelier de Front: artiști români în Marele Război
Catalog de Alina Petrescu, dr. Adrian-Silvan Ionescu, dr. Elena Olariu, dr. Mariana Vida

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2018

ISBN 978-606-8029-61-0

Preţ: 70,00 lei

2015 

Certificatul de excelenţă TripAdvisor pentru anul 2015, acordat şi în acest an Muzeului Naţional de Artă al României de către cunoscutul portal de promovare turistică TripAdvisor.com, graţie recenziilor favorabile primite din partea vizitatorilor.

Expunerea este accesibilă pentru vizitatorii cu handicap locomotor, în prezenţa unui însoţitor.

I. Despre instituție

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

1.2 Conducerea

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4 Carieră

1.4 Programe și strategii

1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte

1.5.2 Studii

        1.6. Tarife


II. Informații de interes public

2.1 Solicitări

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget 2016 / Buget trim III 2017 / Buget de venituri si cheltuieli 2018 /

2.4 Bilanț 2016 / Bilanț trim III 2017 / Bilant la 31.12.2017

2.5 Achiziții publice:

            2.5.1 Plan de achiziții: 2016;

            2.5.2 Anunțuri: ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII TRANSPORT SI ASIGURARE EXPO ICOANE UNICE;

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

2.8 Formulare tip

        2.9 Stat de Functii

       2.10 Execuția bugetară trim III 2017 / Executia bugetara la 31.12.2017 /


III. Contact

IV. Integritate

       4.1 Strategia Națională Anticorupție

       4.1.1. Hotărârea nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020

       4.1.2. Declarație privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020

       4.1.3. Plan de integritate al Muzeului Național de Artă al României pentru perioada 2016-2020

 REZULTATELE CONCURSULUI DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018 


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 27.11.2018 - INTERVIU 

 


REZULTATE  PROBA SCRISĂ LA CONCURSUL DIN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018

 


 REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 16.10 - 16.11.2018 


REZULTATE SELECȚIE DOSARE PENTRU CONCURSUL CE SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 30.10 - 03.12.2018


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 13.11.2018 - INTERVIU


REZULTATE CONCURS SUSȚINUT PE DATA DE 07.11.2018 - PROBA SCRISĂ


REZULTATE SELECȚIE DOSARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE - 16.10 - 16.11. 2018


Anunț Angajări

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 16 octombrie - 16 noiembrie 2018, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unor posturi contractual vacante:

- Conservator S, gr. IA (1 post) - Birou Artă Europeană și Decorativă
- Auditor S, gr. I (1 post) - Compartiment Audit Public Intern
- Auditor S, gr. II (1 post) - Compartiment Audit Public Intern
- Consilier juridic S, IA (1 post) - Compartiment Achiziții Publice
- Manipulant bunuri (1 post) - Serviciu Administrativ


ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAŢIE PUBLICĂ
PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI

Muzeul Naţional de Artă al României cu sediul în Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucuresti, telefon/fax 0213133030/021312.43.27, cod fiscal 4602084, cont trezorerie RO85TREZ23G670303200130X deschis la Trezoreria Sector 1,conform prevederilor art.14,15 si 16 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică și a Hotărârii nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, organizează licitaţie publică în vederea atribuirii contractelor de inchiriere pentru spațiile cuprinse în incinta Muzeului Naţional de Artă al Romaniei, în scopul amenajării și organizării unei cafetării :

-spațiu în suprafață utilă de 12,5 mp.
-perioada de închiriere:1 an, cu posibilitate de prelungire până la 3 ani