Tipărire

Slide Galerie foto

 

Cabinetul de Desene și Gravuri organizează periodic expoziții temporare care valorifică bogatul său patrimoniu de peste 60.000 de lucrări de artă românească și europeană. Acestea sunt deschise în sălile destinate artelor grafice din cadrul Galeriei de Artă Românească Modernă și Galeriei de Artă Europeană.

 

Colecția Cabinetului s-a format prin centralizarea fondurilor de grafică din vechile muzee (cel mai valoros fiind cel al Muzeului Toma Stelian) şi colecţii bucureştene şi din colecţia regală. Încă din primii ani de existenţă, ea a devenit principalul depozitar al achiziţiilor de grafică contemporană românească făcute de instituţiile centrale. Au apărut astfel sectoarele de caricatură şi machete de afiş. Propriile achiziţii ale muzeului au mărit colecţiile de grafică românească din secolul XIX şi prima jumătate a secolului XX şi pe cea de grafică europeană, iar în 2006 a fost iniţiată o colecţie de schiţe şi proiecte de arhitectură.

 

Din grafica românească a secolului XIX, Cabinetul posedă numeroase desene, acuarele şi gravuri de Theodor Aman, Carol Popp de Szathmari şi Nicolae Grigorescu. De la acesta din urmă se păstrează şi câteva caiete de schiţe. Pastelurile şi acuarelele lui Ştefan Luchian constituie cel mai coerent şi valoros ansamblu din grafica artistului existent într-un muzeu. Marii pictori-desenatori ai generaţiei interbelice, ca Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu şi Jean Al. Steriadi, sunt reprezentaţi cu lucrări din întreaga carieră. O menţiune se cuvine desenelor sculptorului Dimitrie Paciurea şi, în special, carnetelor lui de schiţe.

 

Dintre şcolile europene, cel mai bine reprezentată este cea franceză. Colecţionarii şi mulţi dintre artiştii români s-au format în ambianţa culturii franceze. De aceea există la Bucureşti desene de Delacroix, Bourdelle, Matisse, alături de o amplă colecţie de gravură franceză din secolele XVIII şi XIX. Dintre celelalte şcoli europene se remarcă cea italiană, olandeză şi flamandă.

 

În timpul revoluţiei din 1989, depozitul de desen cu caracter documentar a fost distrus de incendiu, 400 de desene dispărând atunci în flăcări. În anii imediat următori, câteva donaţii au compensat generos pierderile cabinetului (Ligia şi Pompiliu Macovei, Elena şi Dr. Aurel Olaru, Vasile Kazar). Alte donaţii au îmbogăţit şi continuă să îmbogăţească colecţiile de desen şi gravură românească (Jacques Bourcier, Geta Brătescu, Eugenia Iftodi, Lola Schmierer-Roth etc.).